Br

Ktos

`
`

Znacznik Br (break line) jest prezentacyjnym znacznikiem którego zadaniem jest złamanie linii.

Uwaga! W języku HTML 4.01 znacznik ten nie posiada znacznika zamykającego. Natomiast w XHTML-u musi on zostać poprawnie (według standardu języka XML) zakończony: `
`

Spacja przed znakiem "/" ułatwia rozpoznanie tagu przeglądarkom nie obsługującym XHTML. Różnice między HTML i XHTML.

Sposób użycia

Znacznika Br używa się, gdy chcemy umieścić tekst w nowej linii, ale nie tworzyć dla niego nowej sekcji czy akapitu.

Ten tekst jest jakiś
A od tego miejsca jest w nowej linii

</p>

Często jest używany do pozycjonowania elementów na stronie, czy tworzenia odstępów między wierszami tekstu w akapicie, jest to niezalecane.

0 komentarzy