<pre> - tekst preformatowany

Coldpeer

<pre>

Znacznik <pre> służy do definiowania tzw. tekstu preformatowanego. Wyróżnia go to, że wszystkie spacje i akapity będą akceptowane i wyświetlane przez przeglądarkę dosłownie.

Jest to dosyć unikalne zachowanie, dlatego że HTML, jako język osadzania tagów w tekście, wielokrotne białe znaki, jak spacje, nowe linie oraz tabulatory, są traktowane jak pojedyncza spacja.

Standardowe zachowanie HTML

<div>
 <span>
  A    b    c
 </span>
</div>

jest równoważny z

<div> <span> A b c </span> </div>

chyba, że użyjemy taga <pre>!

Przykład

Wpisz

<pre> To jest pierwsza linia
    Druga linia
Kolejna linia...        :-)</pre>

Wynik

 To jest pierwsza linia
    Druga linia
Kolejna linia...        :-)

Główne atrybuty

Dostępne zdarzenia

0 komentarzy