Border

maxi

Border

Ten atrybut ustawia grubość obramowania elementów wyświetlanych blokowo. Wartość podawana jest w pikselach.

Przykład użycia

Ten blok ma obramowanie o grubości 1 piksela.
Ten blok ma obramowanie o grubości 5 pikseli.


<h2>Zalecenia</h2>

Ten atrybut jest zdeprecjonowany; to znaczy, że jest on obsługiwany przez przeglądarki ale nie jest to obowiązkowe i ich kolejne wersje mogą go nie rozpoznawać. Zaleca się stosowanie jego odpowiednika CSS: [[css/border-width]]

0 komentarzy