Iframe

pawkow

`<iframe>`

Znacznik <iframe> definiuje pływającą (zwaną także lokalną lub wewnętrzną) ramkę w dokumencie.

Zobacz też:

Przykład użycia

Kod:

<iframe name="Pływająca ramka" src="index.php" width="90%" frameborder="1" scrolling="no"></iframe>

<h3>Efekt:</h3>
<iframe name="Pływająca ramka" src="index.php" width="90%" frameborder="1" scrolling="no"></iframe>

<h3>Tekst alternatywny</h3>
Może się zdarzyć, że przegladarka użytkownika nie będzie obsługiwać pływających ramek. Kod można uzupełnić o tzw. tekst alternatywny, wpisując go pomiędzy znacznik `<iframe>` i jego zamknięcie.

<h4>Przykład</h4>
<code class="html4strict"><iframe src="strona.html">Twoja przeglądarka nie obsługuje pływających ramek</iframe>

Rekurencyjne wywoływanie ramki pływającej

Nic nie stoi na przeszkodzie, by jako źródło ramki pływającej wpisać strone która zawiera tą ramkę pływającą - można kiedyś było wykorzystać ten efekt zapętlenia w zamiarach zawieszenia przeglądarki użytkownika, obecnie jednak wszystkie nowoczesne przeglądarki ignorują takie próby i "nie dają się nabrać".

Główne atrybuty

[[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator</li> [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS</li> [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS</li> [[(X)HTML/Atrybuty/Name]] - nazwa pływającej ramki (nie może się powtarzać w jednym dokumencie)</li> [[(X)HTML/Atrybuty/Scrolling]] - czy ramka ma być przewijana (yes, no, auto)</li> [[(X)HTML/Atrybuty/Src]] - dokument wczytywany do pływającej ramki</li> [[(X)HTML/Atrybuty/Longdesc]]</li> [[(X)HTML/Atrybuty/Title]]</li> </ul>

Atrybuty wizualne

[[(X)HTML/Atrybuty/width]] - szerokość pływającej ramki</li> [[(X)HTML/Atrybuty/height]] - wysokość pływającej ramki</li> [[(X)HTML/Atrybuty/marginheight]] - pionowy margines ramki</li> [[(X)HTML/Atrybuty/marginwidth]] - poziomy margines ramki</li> [[(X)HTML/Atrybuty/align]] - wyrównanie ramki (top, bottom, left, right)</li> [[(X)HTML/Atrybuty/frameborder]] - obramowanie (1 - włączone lub 0 - wyłączone)</li> </ul>

2 komentarzy

A ja bym prosił aby pisać zgodnie ze stylem opisanym na odpowiedniej stronie: http://4programmers.net/Pomoc/Zasady_redagowania_artyku%C5%82%C3%B3w#zasadyredagowania-_(x)html

Pozwoliłem sobie dodać info o "tekście alternatywnym" oraz na pare innych elementów :)