Iframe

pawkow

`

Znacznik ` ```

Efekt:

Tekst alternatywny

Może się zdarzyć, że przegladarka użytkownika nie będzie obsługiwać pływających ramek. Kod można uzupełnić o tzw. tekst alternatywny, wpisując go pomiędzy znacznik ` ```

Rekurencyjne wywoływanie ramki pływającej

Nic nie stoi na przeszkodzie, by jako źródło ramki pływającej wpisać strone która zawiera tą ramkę pływającą - można kiedyś było wykorzystać ten efekt zapętlenia w zamiarach zawieszenia przeglądarki użytkownika, obecnie jednak wszystkie nowoczesne przeglądarki ignorują takie próby i "nie dają się nabrać".

Główne atrybuty

* [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator * [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS * [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS * [[(X)HTML/Atrybuty/Name]] - nazwa pływającej ramki (nie może się powtarzać w jednym dokumencie) * [[(X)HTML/Atrybuty/Scrolling]] - czy ramka ma być przewijana (yes, no, auto) * [[(X)HTML/Atrybuty/Src]] - dokument wczytywany do pływającej ramki * [[(X)HTML/Atrybuty/Longdesc]] * [[(X)HTML/Atrybuty/Title]]

Atrybuty wizualne

* [[(X)HTML/Atrybuty/width]] - szerokość pływającej ramki * [[(X)HTML/Atrybuty/height]] - wysokość pływającej ramki * [[(X)HTML/Atrybuty/marginheight]] - pionowy margines ramki * [[(X)HTML/Atrybuty/marginwidth]] - poziomy margines ramki * [[(X)HTML/Atrybuty/align]] - wyrównanie ramki (top, bottom, left, right) * [[(X)HTML/Atrybuty/frameborder]] - obramowanie (1 - włączone lub 0 - wyłączone)

2 komentarzy

A ja bym prosił aby pisać zgodnie ze stylem opisanym na odpowiedniej stronie: http://4programmers.net/Pomoc/Zasady_redagowania_artyku%C5%82%C3%B3w#zasady_redagowania_-_(x)html

Pozwoliłem sobie dodać info o "tekście alternatywnym" oraz na pare innych elementów :)