Frame

vecco

`<frame>`

Reprezentuje jeden dokument przy podziale na ramki. Umieszczenie jednego znacznika <b><frameset></b> w drugim (zamiast <frame>), powoduje ponowny podział ramki. Frame pozwala na załadowanie określonego dokumentu.

Uwaga! W języku HTML 4.01 znacznik ten nie posiada znacznika zamykającego. Natomiast w XHTML-u musi on zostać poprawnie (według standardu języka XML) zakończony: <frame /> ``` Spacja przed znakiem "/" ułatwia rozpoznanie tagu przeglądarkom nie obsługującym XHTML. <right>[[(X)HTML/XHTML|Różnice między HTML i XHTML]]</right>
Uwaga! Dla znacznika tego przygotowano specjalne deklaracje [[(X)HTML/!DOCTYPE|`<!DOCTYPE>`]], HTML 4.01 Frameset i XHTML 1.0 Frameset. Nie jest dostępny ani w dokumentach typu Strict ani Transitional. Nie jest też dostępny w XHTML 1.1, ani przewidywany w projektowanym XHTML 2.0.

Zobacz też:

[[(X)HTML/Iframe]]</li> [[(X)HTML/Frameset]]</li> [[(X)HTML/Noframes]]</li> </ul>

Główne atrybuty

[[(X)HTML/Atrybuty/Title]] - definiuje tytuł elementu</li> [[(X)HTML/Atrybuty/Lang]] - definiuje język elementu</li> [[(X)HTML/Atrybuty/Dir]] - definiuje kierunek tekstu w elemencie</li> [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator</li> [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS</li> [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS</li> [[(X)HTML/Atrybuty/Longdesc]] - zawiera adres pliku, w którym znajduje się opis zawartości ramki</li> [[(X)HTML/Atrybuty/Src]] - okresla plik, który ma być wczytany do ramki</li> </ul>

Atrybuty wizualne

[[(X)HTML/Atrybuty/Frameborder]] - określa, czy obramowanie ramki ma być widoczne. 0 = nie, 1 = tak</li> [[(X)HTML/Atrybuty/Marginheight]] - definiuje szerokość górnego i dolnego marginesu strony ( chyba jasne ;] )</li> [[(X)HTML/Atrybuty/Marginwidth]] - definiuje szerokość prawego i lewego marginesu strony</li> [[(X)HTML/Atrybuty/Name]] - określa nazwę znacznika; umożliwia "kojarzenie" pomiędzy innymi znacznikami. Np. <frame src="xx2.html" name="s" (...) /> <a href="xx3.html" target="s" (...) >Link</a></li> [[(X)HTML/Atrybuty/Noresize]] - uniemożliwia zmianę wielkości ramki</li> [[(X)HTML/Atrybuty/Scrolling]] - pozwala ukryć suwaki w ramce</li> </ul>

Dostępne zdarzenia

[[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]]</li> [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]]</li> [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]]</li> [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]]</li> [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]]</li> [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]]</li> [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]]</li> [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]]</li> [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]]</li> [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]</li> </ul>

Atrybuty niestandardowe

Uwaga! Poniższe atrybuty znacznika `<frame>` nie są zawarte w standardzie języka HTML i XHTML, ale są obsługiwane przez niektóre przeglądarki internetowe - są to pozostałości po rozszerzeniach HTML różnych firm w okresie wojny przeglądarek. Ich używanie jest jednak wysoce niezalecane i powoduje niezgodność strony z zadeklarowanym typem dokumentu.
[[(X)HTML/Atrybuty/Border]] - określa rozmiar w pikselach obramowania ramki.</li> [[(X)HTML/Atrybuty/Bordercolor]] - definiuje kolor obramowania ramki.</li> [[(X)HTML/Atrybuty/Hidefocus]] - usuwa obramowanie, które pokazuje aktywność znacznika</li> [[(X)HTML/Atrybuty/Tabindex]] - definiuje indeks, według którego następuje zaznaczenie znaczników, poprzez naciskanie klawisza Tab</li> </ul>

4 komentarzy

Dostosowałem do stylu. Pojawiły się szablony (i to nawet jeden nowy :)). Atrybuty, których nie znalazłem w specyfikacji HTML 4 (przeglądałem DTD pisząc ten artykuł), ale wiem, ze mogą być obsługiwane - wyjąłem do "niestandardowych", z odpowiednim ostrzeżeniem. Zdarzenia zastąpione przez szablon, spora część z tych, które były opisane, nie istnieją w DTD.

Jak ktoś chce to niech wyjmie z historii i tutaj wyrzuci do jakiś "niestandardowych zdarzeń" czy czegoś takiego.

Te Templejty używane w (X)HTML można znaleźć na http://4programmers.net/User:Ktos - sam ich nie pamiętam, tyle tego potworzyliśmy, to zapisałem ;)

Ale artykuł trzeba do stylu dostosować...

ad 3. hehe... nie wiem o takich rzeczach ;] hehe
ad1 i 2 ... ;]

1) Warto dopasować wygląd na wzór innych tekstów z tej kategorii
2) Ten fragment o XHTML myślę, że można pominąć ;)
3) Zdarzenia można wygenerować za pomocą szablonu `* Onclick