<table> - Tabelka

Tag ten tworzy tabelę, która służy do przedstawiania danych tabelarycznych. Wewnątrz tabeli można umieścić wiersze, komórki, nagłówki oraz inne tabelki.

Przykład użycia

<table>
  <tr>
     <td>aa</td><td>ab</td><td>ac</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>ba</td><td>bb</td><td>bc</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>ca</td><td>cb</td><td>cc</td>
  </tr>
</table>

Wynik

aaabac
babbbc
cacbcc

Atrybuty opcjonalne

 • Border - obramowanie tabeli (wartość 0 oznacza brak obramowania)
 • cellpadding - odległość miedzy zawartością i obramowaniem komórki
 • cellspacing - odległość między komórkami
 • frame - sposób wyświetlenia zewnętrznego obramowania
 • rules - sposób rozdzielenia komórek
 • summary - opis tabel, dla czytników itp.
 • Width - szerokość tabeli

Główne atrybuty

Dostępne zdarzenia

0 komentarzy