<th> - komórka nagłówka

Ktos

Znacznik <th> służy do tworzenia komórki w tabeli, która nie jest jednak komórką dla danych (do tego służy znacznik Td, a jako nagłówek kolumny tabeli.

Zobacz też:

Przykład

Wpisz

<table>
 <tr>
  <th>Komórki pierwsze</th>
  <th>Komórki drugie</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Komórka 1</td> 
  <td>Komórka 2</td> 
 </tr>
</table>

Wynik

Komórki pierwsze Komórki drugie
Komórka 1 Komórka 2

Atrybuty

Zdarzenia

0 komentarzy