Hr

salat25

``

Znacznik ten służy do wyświetlenia na stronie poziomej linii. Linia ta najczęściej służy do oddzielania różnych sekcji strony WWW.

Uwaga! W języku HTML 4.01 znacznik ten nie posiada znacznika zamykającego. Natomiast w XHTML-u musi on zostać poprawnie (według standardu języka XML) zakończony: `
` Spacja przed znakiem "/" ułatwia rozpoznanie tagu przeglądarkom nie obsługującym XHTML. Różnice między HTML i XHTML.

Przykład użycia


Jakiś tekst przedzielony poziomą linią.Jakiś tekst przedzielony <hr /> poziomą linią.

<h2>Atrybuty wizualne</h2>

Znacznik <b>`<hr>`</b> posiada atrybuty które umożliwiają zdefiniowanie wyglądu dokumentu.

<b>Atrybuty te mają status [[(X)HTML/deprecated]] w HTML 4.01, a w XHTML 1.0 strict są zabronione!</b> W zamian należy używać styli [[CSS]].

* [[(X)HTML/Atrybuty/size]] - grubość linii w pikselach
* [[(X)HTML/Atrybuty/width]] - długość linii w pikselach
* [[(X)HTML/Atrybuty/color]] - kolor wypełnienia linii
* [[(X)HTML/Atrybuty/align]] - położenie linii w poziomie
* [[(X)HTML/Atrybuty/noshade]] - brak cienia

<h2>Główne atrybuty</h2>
* [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator
* [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/title]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/dir]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/lang]]
* xml:lang

<h2>Dostępne zdarzenia</h2>
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]] 

1 komentarz

Ech. Proszę o pisanie w tym nieoficjalnym stylu, który ustalił się już w tym dziale. Zobacz na opisy np. Acronym czy Br i pisz w podobnym stylu. Bo się zrobi śmietnik.