<menu> - lista menu [Nie wspierany]

<menu>

Definiuje listę będącą menu. Działanie adekwatne do Ul.

Znacznik ten ma status [[(X)Html/Deprecated]] w HTML 4.01/XHTML 1.0, a w wersjach Strict tych języków już nie istnieje! Nie należy więc go używać.

0 komentarzy