Basefont

`<basefont>`

Określa domyślny rozmiar czcionki w dokumencie.

Znacznik ten ma status Deprecated w HTML 4.01/XHTML 1.0, a w wersjach Strict tych języków już nie istnieje! Nie należy więc go używać.
Uwaga! W języku HTML 4.01 znacznik ten nie posiada znacznika zamykającego. Natomiast w XHTML-u musi on zostać poprawnie (według standardu języka XML) zakończony: `<basefont />` Spacja przed znakiem "/" ułatwia rozpoznanie tagu przeglądarkom nie obsługującym XHTML. Różnice między HTML i XHTML.

Przykład użycia


<basefont size="2">

Czcionka o rozmiarze 2. <font size="+2">Czcionka o rozmiarze o 2 większym</font> Czcionka o rozmiarze 2.<h2>Atrybuty</h2>
* [[(X)HTML/Atrybuty/id]] (opcjonalny)
* [[(X)HTML/Atrybuty/size]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/color]] (opcjonalny)
* [[(X)HTML/Atrybuty/face]] (opcjonalny)

<h2>Zdarzenia</h2>
* brak

<h2>Zobacz też</h2>
* [[(X)HTML/font]]

<h2>Odpowiednik w [[CSS]]</h2>
* [[CSS/font]] ([[CSS/font-family]], [[CSS/font-size]])
* [[CSS/color]]

0 komentarzy