HTML oraz XHTML

HTML oraz XHTML to języki znacznikowe opisu danych, które służą do tworzenia struktury oraz opisywania wyglądu stron internetowych.

HTML jest aplikacją SGML, natomiast XHTML - aplikacją XML.

XHTML często opisywany jest jako następca HTML 4, co jest nieprawdą - następcą HTML 4 jest HTML 5, który wciąż jest rozwijany. Do tworzenia stron internetowych powinno się przeważnie używać HTML 4.

Koordynacją rozwoju języków HTML oraz XHTML zajmuje się World Wide Web Consortium.

Poprawność kodu napisanego w HTML i XHTML można sprawdzić przy pomocy validatora.

Znaczniki HTML 4.01 i XHTML 1.0

Podstawowe znaczniki

 • [[(X)HTML/Doctype|!DOCTYPE]]
 • [[(X)HTML/html]]
 • [[(X)HTML/body]]
 • [[(X)HTML/hn|h1 do h6]]
 • [[(X)HTML/p]]
 • [[(X)HTML/br]]
 • [[(X)HTML/hr]]
 • [[(X)HTML/Komentarze]]

Formatowanie

 • [[(X)HTML/b]], [[(X)HTML/i]], [[(X)HTML/u]]
 • [[(X)HTML/big]], [[(X)HTML/small]]
 • [[(X)HTML/sup]], [[(X)HTML/sub]]
 • [[(X)HTML/em]], [[(X)HTML/strong]]
 • [[(X)HTML/bdo]]
 • [[(X)HTML/font]]

Wyjście

[[(X)HTML/pre]] - [[(X)HTML/code]] - [[(X)HTML/tt]] - [[(X)HTML/kbd]] - [[(X)HTML/var]] - [[(X)HTML/dfn]] - [[(X)HTML/samp]] - [[(X)HTML/xmp]]

Blokowe

[[(X)HTML/address]] - [[(X)HTML/blockquote]] - [[(X)HTML/center]]

Liniowe

[[(X)HTML/acronym]] - [[(X)HTML/abbr]] - [[(X)HTML/q]] - [[(X)HTML/cite]] - [[(X)HTML/ins]] - [[(X)HTML/del]] - [[(X)HTML/s]] - [[(X)HTML/strike]]

Odnośniki

 • [[(X)HTML/a]]
 • [[(X)HTML/link]]

Ramki

[[(X)HTML/frame]] - [[(X)HTML/frameset]] - [[(X)HTML/noframes]] - [[(X)HTML/iframe]]

Formularze

 • [[(X)HTML/form]]
 • [[(X)HTML/input]], [[(X)HTML/textarea]], [(X)HTML/button]]
 • [[(X)HTML/select]], [[(X)HTML/option]], [[(X)HTML/optgroup]]
 • [[(X)HTML/label]], [[(X)HTML/legend]], [[(X)HTML/fieldset]]
 • [[(X)HTML/isindex]]

Listy

 • [[(X)HTML/ul]], [[(X)HTML/ol]]
 • [[(X)HTML/li]]
 • [[(X)HTML/dl]], [[(X)HTML/dt]], [[(X)HTML/dd]]
 • [[(X)HTML/dir]], [[(X)HTML/menu]]

Obrazki

 • [[(X)HTML/img]]
 • [[(X)HTML/map]], [[(X)HTML/area]]

Tabele

 • [[(X)HTML/table]]
 • [[(X)HTML/tr]], [[(X)HTML/td]], [[(X)HTML/th]]
 • [[(X)HTML/caption]]
 • [[(X)HTML/thead]], [[(X)HTML/tfoot]], [[(X)HTML/tbody]]
 • [[(X)HTML/col]], [[(X)HTML/colgroup]]

Style, opakowania

 • [[(X)HTML/style]]
 • [[(X)HTML/div]], [[(X)HTML/span]]>

Informacje o dokumencie

[[(X)HTML/head]] - [[(X)HTML/title]] - [[(X)HTML/meta]] - [[(X)HTML/base]] - [[(X)HTML/basefont]]

Programowanie

[[(X)HTML/script|script]] - [[(X)HTML/noscript]] - [[(X)HTML/Applet]] - [[(X)HTML/object]] - [[(X)HTML/param]]

Kolory w (X)HTML

[[(X)HTML/kolory1]] - [[(X)HTML/kolory2]] - [[(X)HTML/kolory3]]

Inne aspekty języka (X)HTML

* [[(X)HTML/Atrybuty|Atrybuty znaczników]] * [[(X)HTML/Zdarzenia]] * [[(X)HTML/Kodowania znaków]] * [[(X)HTML/Znaki specjalne]] * [[(X)HTML/XHTML|Różnice między językami HTML i XHTML]] * [[(X)HTML/Deprecated|Zdeprecjonowane elementy i atrybuty (Deprecated)]]

Języki związane z (X)HTML

Znacznikowe: [[XML]], [[XSL]] Skryptowe: [[JavaScript]] Opisujące wygląd dokumentu: [[CSS]]

Input

 • 2006-06-13 12:11
 • 3 komentarzy
 • 6003 odsłony

<dd> - opis definicji

 • 2021-09-03 15:07
 • 0 komentarzy
 • 3290 odsłon

<dl> - lista definicji

 • 2021-09-04 12:08
 • 0 komentarzy
 • 4363 odsłony

<menu> - lista menu [Nie wspierany]

 • 2021-09-04 12:22
 • 0 komentarzy
 • 3207 odsłon

<dir> - katalog (directory) [Nie wspierany]

 • 2021-09-04 12:21
 • 0 komentarzy
 • 3122 odsłony

<li> - element list (list item)

 • 2021-09-04 12:10
 • 0 komentarzy
 • 3138 odsłon

<ol> - lista uporządkowana (ordered list)

 • 2021-09-04 12:33
 • 0 komentarzy
 • 4229 odsłon

<ul> - lista nieuporządkowana (unordered list)

 • 2021-09-04 12:11
 • 0 komentarzy
 • 3824 odsłony

P

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 3309 odsłon

Komentarze

 • 2008-04-18 18:24
 • 3 komentarzy
 • 3364 odsłony

Hn

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2712 odsłon

Hr

 • 2010-10-31 18:27
 • 1 komentarz
 • 2523 odsłony

Body

 • 2008-03-16 22:53
 • 1 komentarz
 • 3125 odsłon

Form

 • 2010-10-31 18:27
 • 6 komentarzy
 • 2419 odsłon

Inline

 • 2006-02-12 12:05
 • 2 komentarzy
 • 2227 odsłon