Dir

`<dir>`

Definiuje listę katalogów. Działanie adekwatne do Ul.

Znacznik ten ma status Deprecated w HTML 4.01/XHTML 1.0, a w wersjach Strict tych języków już nie istnieje! Nie należy więc go używać.

0 komentarzy