Del

pawkow

``

Znacznikiem tym obejmuje się tekst który został usunięty, pokazując zmiany w dokumencie (dezaktualizację fragmentu treści). Tekst znajdujący się pomiędzy znacznikami `` i `` standardowo ukazuje się w przeglądarce jako przekreślony.

Przykład użycia:

Tekst skasowany ```

Tekst skasowany

Główne atrybuty

* [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator * [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS * [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS * xml:lang * [[(X)HTML/Atrybuty/Lang]] * [[(X)HTML/Atrybuty/Dir]]

Opcjonalne atrybuty

* [[(X)HTML/Atrybuty/Cite]] * [[(X)HTML/Atrybuty/Datetime]]

Dostępne zdarzenia

* [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]

0 komentarzy