Center

pawkow

`<center>`

Znacznik Center jest prezentacyjnym znacznikiem, którego działaniem jest wyśrodkowanie (w poziomie) jego zawartości.

Znacznik ten ma status Deprecated w HTML 4.01/XHTML 1.0, a w wersjach Strict tych języków już nie istnieje! Nie należy więc go używać.
Powinien zostać zastąpiony stylem CSS text-align o wartości center.

Główne atrybuty

* Id - identyfikator * Class - klasa CSS * Style - przypisany styl CSS * Lang * Dir * Title

Dostępne zdarzenia

* Onclick * Ondblclick * Onmousedown * Onmouseup * Onmouseover * Onmousemove * Onmouseout * Onkeypress * Onkeydown * Onkeyup

Sposób użycia:

<center>Tekst wyśrodkowany</center> ```

Efekt:

Tekst wyśrodkowany

1 komentarz

wszystko pięknie, tylko że nie do końca działa. Text-align w css nie chce środkować obiektów typu DIV... :(