Link

mephir

`<link>`

Znacznik definiuje relacje pomiędzy odnośnikami. Definiuje odnośniki, odmiennie jak <a>. Może znajdować się tylko w sekcji Head. Może być używany wielokrotnie. Znacznik nie zawiera treści, przenosi relacje.

Przykład

<html>

<head> <title>Rozdział 2</title> <link rel="Index" href="../index.html" /> <link rel="Next" href="rozdzial-3.html" /> <link rel="Prev" href="rozdzial-1.html" /> </head>

...reszta dokumentu...


Bieżącym dokumentem jest rozdzial-2.html. Atrybut [[(X)HTML/Atrybuty/rel]] opisuje relacje między dokumentami zlinkowanymi z aktualnym. Wartości atrybutu [[(X)HTML/Atrybuty/rel]], są opisane <a href="http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224/types.html#type-links">Links Types</a>.

Znacznik `<link>` najczęściej jest używany do zamieszczania zewnętrznego arkusza stylów [[CSS]].
<div style="background-color: #FFDFDF; border: 1px solid #6A0000; padding: 5px; text-align: justify;">
<b>Uwaga!</b>
W języku HTML 4.01 znacznik ten nie posiada znacznika zamykającego. Natomiast w XHTML-u musi on zostać poprawnie (według standardu języka XML) zakończony: 
`<link />`

Spacja przed znakiem "/" ułatwia rozpoznanie tagu przeglądarkom nie obsługującym XHTML. [[(X)HTML/XHTML|Różnice między HTML i XHTML]].
</div>

<h2>Atrybuty</h2>
* [[(X)HTML/Atrybuty/Rel]], [[(X)HTML/Atrybuty/Rev]] - relacje między dokumentem bieżącym a docelowym
* [[(X)HTML/Atrybuty/Href]] - adres strony lub miejsca, do których następuje odwołanie
* [[(X)HTML/Atrybuty/Hreflang]] - język obiektu docelowego
* [[(X)HTML/Atrybuty/Type]] - typ danych odnośnika
* [[(X)HTML/Atrybuty/Charset]] - kodowanie otwieranego dokumentu
* [[(X)HTML/Atrybuty/Media]] - typ nośnika
* [[(X)HTML/Atrybuty/Target]] - okno docelowe otwieranego dokumentu
* [[(X)HTML/Atrybuty/Id]], [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - unikalny identyfikator i nazwa klasy CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/Lang]], [[(X)HTML/Atrybuty/Dir]] - język i kierunek wyświetlania tekstu bądź elementu
* [[(X)HTML/Atrybuty/Title]] - tytuł elementu
* [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - styl [[CSS]] dokumentu

<h2>Zdarzenia</h2>
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]

2 komentarzy

A jak się poda do atrybutu href coś co nie jest stylesheet'em to jest jakaś widoczna różnica po zastosowaniu tego znacznika?

To to samo: "arkusza styli" - zlitujcie się, czy nikt nie wie jak to poprawnie się odmienia?

"Arkusza STYLÓW"