<link> - odnośnik

mephir

<link>

Znacznik definiuje relacje pomiędzy odnośnikami. Definiuje odnośniki, odmiennie jak `<a>`. Może znajdować się tylko w sekcji Head. Może być używany wielokrotnie. Znacznik nie zawiera treści, przenosi relacje.

Przykład

<html>
<head>
 <title>Rozdział 2</title>
 <link rel="Index" href="../index.html" />
 <link rel="Next" href="rozdzial-3.html" />
 <link rel="Prev" href="rozdzial-1.html" />
</head>

Bieżącym dokumentem jest rozdzial-2.html. Atrybut Rel opisuje relacje między dokumentami zlinkowanymi z aktualnym. Wartości atrybutu Rel, są opisane Links Types.

Znacznik <link> najczęściej jest używany do zamieszczania zewnętrznego arkusza stylów CSS.

Atrybuty

 • Rel, Rev - relacje między dokumentem bieżącym a docelowym
 • Href - adres strony lub miejsca, do których następuje odwołanie
 • Hreflang - język obiektu docelowego
 • Type - typ danych odnośnika
 • Charset - kodowanie otwieranego dokumentu
 • Media - typ nośnika
 • Target - okno docelowe otwieranego dokumentu
 • Id, Class - unikalny identyfikator i nazwa klasy CSS
 • Lang, Dir - język i kierunek wyświetlania tekstu bądź elementu
 • Title - tytuł elementu
 • Style - styl CSS dokumentu

Zdarzenia

2 komentarzy

A jak się poda do atrybutu href coś co nie jest stylesheet'em to jest jakaś widoczna różnica po zastosowaniu tego znacznika?

To to samo: "arkusza styli" - zlitujcie się, czy nikt nie wie jak to poprawnie się odmienia?

"Arkusza STYLÓW"