Script

jrCoder

`<script>`

Znacznik ten służy do zagnieżdżania skryptów w kodzie (X)HTML lub definiowania odsyłacza do skryptu umieszczonego w zewnętrznym pliku.

Zobacz też:

Znacznik <script>, nawet podawany tylko z atrybutem src i bez treści nadal wymaga zamknięcia poprzez </script>, i choć teoretycznie można by użyć w XHTML-u krótszej, XML-owej formy
<script src="skrypt.js" type="text/javascript" />

Jednak ze względu na kompatybilność ze starszymi (nie rozmiejącymi XHTML-a) przeglądarkami wysoce zalecane jest normalne zamknięcie poprzez
<code class="html4strict"><script src="skrypt.js" type="text/javascript"></script>

Kolejność umieszaczania znaczników <script> ma znaczenie, jako, ze przeglądarka będzie je wykonywała po kolei i strona może zostać nie załadowana do końca, zanim skrypt nie zostanie wykonany - z tego powodu zaleca się umieszczanie znaczników <script></code> na samym końcu elementu [[(X)HTML/Body|<code><body>]].

Przykład użycia

Skrypt (JavaScript) zagnieżdżony

<script type="text/javscript">
  document.write("To jest test");
</script>

Odsyłacz do skryptu (JavaScript) zewnętrznego

<script type="text/vbscript" src="plik_skryptu.vbs"></script>

Uwaga: Jeżeli atrybut src jest podany to treść skryptu musi być pusta.

<h2>Główne atrybuty</h2>
* [[(X)HTML/Atrybuty/defer]] - skrypt będzie wykonywane po załadowaniu strony (<b>Uwaga!</b> W IE 4.0-5.0 działa tylko w nagłówku dokumentu)
* [[(X)HTML/Atrybuty/charset]] - definiuje kodowanie znaków w skrypcie
* [[(X)HTML/Atrybuty/event]] - określa zdarzenie po którym zostanie wykonany skrypt
* [[(X)HTML/Atrybuty/for]] - określa identyfikator obiektu od którego mają być przechwytywane zdarzenia
* [[(X)HTML/Atrybuty/id]] - atrybut definiujący identyfikator znacznika
* [[(X)HTML/Atrybuty/language]] - określa język w jakim napisany jest skrypt ([[(X)HTML/Deprecated|<b>Deprecated</b>]])
 * C#
 * javascript 1.1 - 1.5
 * jscript
 * php
 * vb
 * vbscript
* [[(X)HTML/Atrybuty/src]] - adres pliku zawierającego skrypt
* [[(X)HTML/Atrybuty/type]] - definicja typu MIME skryptu (zarówno wpisanego, jak i zewnętrznego)

<h2>Dostępne zdarzenia</h2>
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onload]] - zakończenie wczytywania strony
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onreadystatechange]] - reakcja przeglądarki na zmianę stanu gotowości

1 komentarz

Prawie dobrze, ale w tym dziale mamy już ustalone reguły formatowania artykułów (http://4programmers.net/Pomoc[...]-Zasady-redagowania---(X)HTML), wymaga dostosowania.

Atrybuty i zdarzenia mają nieprawidłowe linki (prawidłowe są w postaci cośtam, opisy ich, zwłaszcza te dłuższe w rodzaju language przeniósłbym do oddzielnych artykułów. A atrybutu xmlns nie opisujemy, bo jest to składnik samego XML-a i może być zastosowany w każdym znaczniku każdego dokumentu XML.

Można by też coś dopisać o możliwości zamykania znacznika Script przez normalne <script />, ale z uwzględnieniem problemów z tym związanych.