Script

jrCoder

`<script>`

Znacznik ten służy do zagnieżdżania skryptów w kodzie (X)HTML lub definiowania odsyłacza do skryptu umieszczonego w zewnętrznym pliku.

Zobacz też:

Znacznik <script>, nawet podawany tylko z atrybutem src i bez treści nadal wymaga zamknięcia poprzez </script>, i choć teoretycznie można by użyć w XHTML-u krótszej, XML-owej formy
<script src="skrypt.js" type="text/javascript" />

<code>Jednak ze względu na kompatybilność ze starszymi (nie rozmiejącymi XHTML-a) przeglądarkami wysoce zalecane jest normalne zamknięcie poprzez
<code class="html4strict"><script src="skrypt.js" type="text/javascript"></script></code>

Kolejność umieszaczania znaczników <script> ma znaczenie, jako, ze przeglądarka będzie je wykonywała po kolei i strona może zostać nie załadowana do końca, zanim skrypt nie zostanie wykonany - z tego powodu zaleca się umieszczanie znaczników <script></code> na samym końcu elementu <code><body></code>.

Przykład użycia

Skrypt (JavaScript) zagnieżdżony

<code class="language-javascript"><script type="text/javscript">
  document.write("To jest test");
</script></code>

Odsyłacz do skryptu (JavaScript) zewnętrznego

<script type="text/vbscript" src="plik_skryptu.vbs"></script>
<code class="html4strict"><code>
Uwaga: Jeżeli atrybut src jest podany to treść skryptu musi być pusta.
 
<h2>Główne atrybuty</h2>
* <a href="https://4programmers.net/Create/(X)HTML/Atrybuty/defer" class="link-broken" title="Dokument nie istnieje">defer</a> - skrypt będzie wykonywane po załadowaniu strony (<b>Uwaga!</b> W IE 4.0-5.0 działa tylko w nagłówku dokumentu)
* <a href="https://4programmers.net/Create/(X)HTML/Atrybuty/charset" class="link-broken" title="Dokument nie istnieje">charset</a> - definiuje kodowanie znaków w skrypcie
* <a href="https://4programmers.net/Create/(X)HTML/Atrybuty/event" class="link-broken" title="Dokument nie istnieje">event</a> - określa zdarzenie po którym zostanie wykonany skrypt
* <a href="https://4programmers.net/Create/(X)HTML/Atrybuty/for" class="link-broken" title="Dokument nie istnieje">for</a> - określa identyfikator obiektu od którego mają być przechwytywane zdarzenia
* <a href="https://4programmers.net/(X)HTML/Atrybuty/Id">Id</a> - atrybut definiujący identyfikator znacznika
* <a href="https://4programmers.net/(X)HTML/Atrybuty/Language">Language</a> - określa język w jakim napisany jest skrypt (<a href="https://4programmers.net/(X)HTML/Deprecated"><b>Deprecated</b></a>)
 * C#
 * javascript 1.1 - 1.5
 * jscript
 * php
 * vb
 * vbscript
* <a href="https://4programmers.net/(X)HTML/Atrybuty/Src">Src</a> - adres pliku zawierającego skrypt
* <a href="https://4programmers.net/(X)HTML/Atrybuty/Type">Type</a> - definicja typu MIME skryptu (zarówno wpisanego, jak i zewnętrznego)
 
<h2>Dostępne zdarzenia</h2>
* <a href="https://4programmers.net/Create/(X)HTML/Zdarzenia/onload" class="link-broken" title="Dokument nie istnieje">onload</a> - zakończenie wczytywania strony
* <a href="https://4programmers.net/Create/(X)HTML/Zdarzenia/onreadystatechange" class="link-broken" title="Dokument nie istnieje">onreadystatechange</a> - reakcja przeglądarki na zmianę stanu gotowości</code></code>

1 komentarz

Prawie dobrze, ale w tym dziale mamy już ustalone reguły formatowania artykułów (http://4programmers.net/Pomoc/Zasady_redagowania_artyku%C5%82%C3%B3w#id-Zasady-redagowania---(X)HTML), wymaga dostosowania.

Atrybuty i zdarzenia mają nieprawidłowe linki (prawidłowe są w postaci cośtam, opisy ich, zwłaszcza te dłuższe w rodzaju language przeniósłbym do oddzielnych artykułów. A atrybutu xmlns nie opisujemy, bo jest to składnik samego XML-a i może być zastosowany w każdym znaczniku każdego dokumentu XML.

Można by też coś dopisać o możliwości zamykania znacznika Script przez normalne <script />, ale z uwzględnieniem problemów z tym związanych.