Type

Ktos

Atrybut Type określa typ i podtyp MIME danych, do których odnosi się znacznik (X)HTML taki jak Script, Link czy Object, co pozwala na podjęcie odpowiedniej akcji przez agenta użytkownika (pobranie - na przykład obrazka, interpretacja - na przykład skryptu i tak dalej).

Wartość

Atrybut Type ma wartość w postaci tekstowej, a dozwolone są dowolne typy MIME. Najczęściej stosuje się:

  • text/javascript - dla skryptów języka JavaScript, w znaczniku Script
  • text/css - dla arkuszy stylów CSS, w znaczniku Link
  • image/jpeg, image/gif, image/png w znaczniku Object (jako zastępstwo dla znacznika Img)
  • text/plain
  • text/html

Sposób użycia


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE HTML
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="pl"> <head> <script type="text/javascript" src="plik.js" /> <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css" /> </head> <body>

Lorem ipsum dolor sit amet

</html>

0 komentarzy