Type

Ktos

Atrybut Type określa typ i podtyp MIME danych, do których odnosi się znacznik (X)HTML taki jak <script> - osadzenie programu lub danych w innym języku programowania, <link> - odnośnik czy Object, co pozwala na podjęcie odpowiedniej akcji przez agenta użytkownika (pobranie - na przykład obrazka, interpretacja - na przykład skryptu i tak dalej).

Wartość

Atrybut Type ma wartość w postaci tekstowej, a dozwolone są dowolne typy MIME. Najczęściej stosuje się: * text/javascript - dla skryptów języka JavaScript, w znaczniku [[(X)HTML/Script]] * text/css - dla arkuszy stylów [[CSS]], w znaczniku [[(X)HTML/Link]] * image/jpeg, image/gif, image/png w znaczniku [[(X)HTML/Object]] (jako zastępstwo dla znacznika [[(X)HTML/Img]]) * text/plain * text/html

Sposób użycia

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="pl"> <head> <script type="text/javascript" src="plik.js" /> <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css" /> </head> <body>

Lorem ipsum dolor sit amet

</html> ```

0 komentarzy