Time

Coldpeer
time_t  time (time_t * timer);

Funkcja służy do odczytu czasu, który upłynął od 1 stycznia 1970 roku godziny 000.

Przykład

```c #include <stdio.h> #include <time.h> int main (void) { printf ("Od 1 stycznia 1970 r. godz. 0:0:0 GMT upłynęło %ld sekund", time(NULL)); return 0; } ```

1 komentarz

Kooba: "kategoria C,C ? dziwne :|"
Żeby tego uniknąć, pierw przenieś tekst do C poprzez "Przenieś", a potem dopiero wstaw {{Cat}} do tekstu.