Gmtime

pawelfx1
struct tm* gmtime( const time_t* time );

Funkcja używa wskaźnika time aby wypełnić strukturę [[C/tm]] wartościami reprezentującymi czas UTC.

Parametry

<dl> <dt>time</dt> <dd>Wskaźnik na zmienną typu [[C/time_t]] reprezentującą czas kalendarzowy</dd> </dl>

Wartość zwracana

Wskaźnik na wypełnioną strukturę `tm`. Należy zwrócić uwagę na to, że zaalokowana statycznie pamięć na zwracaną strukturę jest używana przez `[[C/localtime]]` i `gmtime`. Wywołanie którejkolwiek z tych funkcji zmienia zawartość zwróconej struktury.

Przykład

```cpp #include <time.h> #include <stdio.h>

int main()
{
time_t currTime;
struct tm* t;

currTime = time(NULL);
t = gmtime(&currTime);
printf("W Greenwich jest %d:%d\n", t->tm_hour, t->tm_min);

return 0;

}

<b>Zobacz też:</b>
* [[C/ctime]]
* [[C/localtime]]
* [[C/time]]
* [[C/tm]]

1 komentarz

Co to ma być? Może jakiś opis, przykład? Zobacz jak wyglądają inne teksty z tego działu - dajmy na to: Strcmp ;)