Const

tharos

Słowem kluczowym const deklaruje się tzw. stałe. Obiekty z modyfikatorem const mogą być inicjalizowane, natomiast nie mogą być przypisywane poza ich inicjalizacją, np.

// ...
int a = 0;
const int b = 1;

a = 10;
// b=11; Błąd! Obiekt z modyfikatorem const nie może być zmieniany

Możliwe jest użycie funkcji składowych z przydomkiem const, dzięki temu funkcja nie będzie modyfikować jego danych składowych. Przyklad:

// ..
class przykladowa
{
 public: 
  void funkcja_1(void)const;
  void funkcja_2();
 //...
};

int main()
{
 przykladowa a;
 const przykladowa b;

 a.funkcja_1();
 b.funkcja_1();

 a.funkcja_2();
 // b.funkcja_2(); ? bład!
}

Stałe wskaźniki i wskaźniki do stałych

Stały wskaźnik to wskaźnik, który ustawia się raz na obiekcie i nie można go zmienić:

int a;
int* const b = &a;

Wskaźnik do obiektu stałego traktuje swój wskaźnik jak stałą. Nie trzeba go od razu definiować, można to zrobić później.

const *int a;
int b, c;
a = &b;
a = &c;

Stałe metody

Jeżeli dana metoda klasy zostanie określona jako const to nie będzie mogła ona zmieniać pól (atrybutów) tejże klasy.

class A
{
public:
  int a;
  int b;

  void stala_metoda() const{
    cout << a << " " << b << endl; // moze odczytywać pola(atrybuty) klasy
      //a++; // -> Zabronione z powodu słowa const. 
    //--b // -> analogicznie
  };
};

Zobacz też:

2 komentarzy

Jest to mój pierwszy artykuł, więc prosze o wyrozumiałość ;)