Asin

Coldpeer
double asin (double x);

Funkcja zwraca arcus sinus argumentu x, podanego w radianach.

Zobacz też:

Artykuł został umieszczony na liście Zalążków artykułów. Jeżeli możesz rozbuduj go!

0 komentarzy