Cstdio

Kooba

Stdio.h (cstdio)

Standardowa biblioteka C służąca do wykonywania operacji wejścia-wyjścia na strumieniach.

Funkcje

<dl> <dt>Clearerr</dt><dd>Czyści wskaźnik błędu.</dd> <dt>fclose</dt><dd>Zamyka strumień.</dd> <dt>feof</dt><dd>Sprawdza czy został osiągnięty koniec pliku.</dd> <dt>ferror</dt><dd>Sprawdza czy wystąpiły błędy.</dd> <dt>fflush</dt><dd>Czyści strumień.</dd> <dt>fgetc</dt><dd>Czyta kolejny znak ze strumienia.</dd> <dt>fgetpos</dt><dd>Zwraca pozycje w strumieniu.</dd> <dt>fgets</dt><dd>Zwraca łańcuch znaków ze strumienia.</dd> <dt>fopen</dt><dd>Otwiera plik.</dd> <dt>fprintf</dt><dd>Wkłada sformatowane dane do strumienia.</dd> <dt>fputc</dt><dd>Zapisuje znak w strumieniu.</dd> <dt>fputchar</dt><dd>Wypisuje znak w standardowym wyjściu.</dd> <dt>fputs</dt><dd>Zapisuje łańcuch znaków w strumieniu.</dd> <dt>fread</dt><dd>Czyta blok danych ze strumienia.</dd> <dt>freopen</dt><dd>Otwiera ponownie plik używając innego trybu pracy.</dd> <dt>fscanf</dt><dd>Czyta sformatowane dane ze strumienia.</dd> <dt>fseek</dt><dd>Przemieszcza wewnętrzny wskaźnik pliku.</dd> <dt>fsetpos</dt><dd>Przemieszcza wskaźnik pliku w określoną pozycje.</dd> <dt>ftell</dt><dd>Zwraca bieżącą pozycje wewnętrznego wskaźnika pliku.</dd> <dt>fwrite</dt><dd>Zapisuje blok danych do strumienia.</dd> <dt>getc</dt><dd>Zwraca następny znak.</dd> <dt>getchar</dt><dd>Zwraca kolejny znak ze standardowego wejścia.</dd> <dt>gets</dt><dd>Zwraca łańcuch ze standardowego wejścia.</dd> <dt>getw</dt><dd>Zwraca wartość typu int ze strumienia.</dd> <dt>Perror</dt><dd>Wyświetla komunikat błędu.</dd> <dt>printf</dt><dd>Wyświetla sformatowane dane w standardowym wyjściu.</dd> <dt>putc</dt><dd>Zapisz znak w strumieniu.</dd> <dt>putchar</dt><dd>Wyświetl znak w standardowym wyjściu.</dd> <dt>puts</dt><dd>Wyświetl łańcuch znaków w standardowym wyjściu.</dd> <dt>putw</dt><dd>Zapisuje wartość typu całkowitego w strumieniu.</dd> <dt>remove</dt><dd>Usuwa plik.</dd> <dt>rename</dt><dd>Zmienia nazwę pliku lub katalogu.</dd> <dt>rewind</dt><dd>Przesuwa wskaźnik na początek pliku.</dd> <dt>scanf</dt><dd>Czyta sformatowane dane ze standardowego wejścia.</dd> <dt>setbuf</dt><dd>Zmienia sposób buforowania strumienia.</dd> <dt>setvbuf</dt><dd>Zmienia sposób buforowania strumienia.</dd> <dt>sprintf</dt><dd>Zamienia sformatowane dane na łańcuch znaków.</dd> <dt>sscanf</dt><dd>Odczytuje sformatowane dane z łańcucha znaków.</dd> <dt>tmpfile</dt><dd>Otwiera plik tymczasowy.</dd> <dt>tmpnam</dt><dd>Generuje unikatową nazwę pliku tymczasowego.</dd> <dt>ungetc</dt><dd>Wkłada znak z powrotem do strumienia.</dd> </dl>

0 komentarzy