Atan

Coldpeer
double atan(double x);

Funkcja atan() zwraca wartość funkcji odwrotnej do tangensa dla argumentu x, podaną w radianach.

Przykład

```c #include <iostream> #include <math.h>

int main()
{
std::cout << atan(5); // program wyświetli: 1.3734
system("pause");
}


<b>Zobacz też:</b>
* [[C/atan2]]
* [[C/acos]]
* [[C/asin]]
* [[C/cos]]
* [[C/sin]]
* [[C/tan]]

0 komentarzy