Exp

Coldpeer
double exp(double x);

Funkcja exp() zwraca wartość podstawy logarytmu naturalnego (e), podniesioną do potęgi x.

Przykład

```c #include <iostream> #include <math.h>

int main()
{
std::cout << exp(3); // program wyświetli: 20.0855
system("pause");
}


<b>Zobacz też:</b>
* [[C/frexp]]
* [[C/ldexp]]
* [[C/Log|log]]
* [[C/log10]]
* [[C/pow]]
* [[C/Sqrt|sqrt]]

0 komentarzy