Tanh

stabilob
double tanh(double x);

Funkcja tanh() oblicza tangens hiperboliczny podanej liczby.

Parametry:<dl><dt>x</dt><dd>Liczba, z której obliczyć owy tangens</dd></dl>

Przykład

```cpp #include <stdio.h> #include <math.h>

#define PI 3.14159265

int main ()
{
double param, result;
param = 45;
result = tanh (param*PI/180);
printf ("Hyperbolic tangent of %lf degrees is %lf\n", param, result );

<b>Zobacz też:</b>
* [[C/cosh]]
* [[C/sinh]]
* [[C/tan]] 

1 komentarz

a czy gdybym zamiast int main() napisał void main() to też by zadziałało?