C/C++ » FAQ

CONIO dla MinGW i Dev-C++

marcinEc

<keywords>conio constream mingw devcpp Dev-C++ gotoxy clrscr</keywords>

Implementacja biblioteki conio.h dla kompilatora MinGW (z którego może korzystać Dev-C++) znajduje się tu:
http://conio.sourceforge.net/

Plik nagłówkowy to 'conio2.h', biblioteka posiada także klasę

constream

dla C++ (plik nagłówkowy 'constream').

Biblioteka, którą należy zlinkować z naszym programem to 'libconio.a' (parametr -lconio dla linkera).

Biblioteka w wersji 2.0 obsługuje następujące funkcje:
_conio_gettext() : conio2.h
_setcursortype() : conio2.h
clreol() : constream, conio2.h
clrscr() : constream, conio2.h
cputsxy() : conio2.h
delline() : constream, conio2.h
getpass() : conio2.h
gettextinfo() : conio2.h
gotoxy() : conio2.h
highvideo() : constream, conio2.h
inittextinfo() : conio2.h
insline() : constream, conio2.h
lowvideo() : constream, conio2.h
movetext() : conio2.h
normvideo() : constream, conio2.h
putchxy() : conio2.h
puttext() : conio2.h
setattr() : constream
setbk() : constream
setclr() : constream
setcrsrtype() : constream
setxy() : constream
textattr() : conio2.h
textbackground() : conio2.h
textcolor() : conio2.h
wherex() : conio2.h
wherey() : conio2.h

Happy coding!

A ja zamieszczam opis paru co bardziej przydatnych funkcji

zmiana koloru tekstu

void textcolor(int liczba);
kolory

0-czarny
1-niebieski
2-zielony
3-cyan
4-czerwony
5-magenta
6-brązowy
7-jasnoszary
8-ciemnoszary
9-jasnoniebieski
10-jasnozielony
11-jasny cyan
12-jasnoczerwony
13-jasna magenta
14-żółty
15-biały

zmiana koloru tła

void textbackground(int liczba);

kolorki jak wyżej

przeskok kursora do współrzędnych

void gotoxy(int koordynat_x,int koordynat_y);

int wherex (void);
int wherey (void);

zwracają pozycję kursora x-pozioma y-pionowa

void normvideo(void);

znowu czarnobiała nudna konsola by Microsoft

void highvideo (void);

z tego co pamiętam ustawia czarne tło i jakiś fajny kolor tekstu

void cputsxy (int x, int y, char*str czyli znak pomiędzy apostrofami);

wstawia dany znak na tych współrzędnych

mam nadzieję że się przyda

FAQ

1 komentarz

A ktoś jeszcze używa conio.h?