Sqrt

Phoenix[PL]
double sqrt(double x);

Funkcja sqrt() zwraca pierwiastek drugiego stopnia z podanej liczby w parametrze x.

Przykład

```cpp #include <iostream> #include <math.h>

int main()
{
double x, wynik;
std::cout << "Podaj liczbe z ktorej chcesz wyciagnac pierwiastek: ";
std::cin >> x;
wynik = sqrt(x);
std::cout << "Wynik to: " << wynik << std::endl;

system("pause");
return 0;

}

<b>Zobacz też:</b>
* [[C/exp]]
* [[C/log]]
* [[C/log10]]
* [[C/pow]]

0 komentarzy