Sqrt

Phoenix[PL]
double sqrt(double x);

Funkcja sqrt() zwraca pierwiastek drugiego stopnia z podanej liczby w parametrze x.

Przykład

#include <iostream>
#include <math.h>

int main()
{
  double x, wynik;
  std::cout << "Podaj liczbe z ktorej chcesz wyciagnac pierwiastek: ";
  std::cin >> x;
  wynik = sqrt(x);
  std::cout << "Wynik to: " << wynik << std::endl;

  system("pause");
  return 0;
}

Zobacz też:

0 komentarzy