Length

Coldpeer

std::[[C/Biblioteka_standardowa/STL/String|string]]::length

Opis

```cpp size_t length() const; ```

Pozwala sprawdzić, ile aktualnie dany string przechowuje znaków.
Działa identycznie jak size.

Zwraca
<dl><dt></dt><dd>ilość znaków znajdujących się w [[C/Obiekty|obiekcie]] [[C/klasy]] [[C/Biblioteka_standardowa/STL/String|string]]</dd></dl>

Przykład

```cpp #include <iostream> #include <string>

int main()
{
using namespace std;

string foo("XXX");
cout << foo.length() << endl; // 3

}

<b>Zobacz też:</b>
* [[C/Biblioteka_standardowa/STL/String/Size|size]]
* [[C/Biblioteka_standardowa/STL/String/Max_size|max_size]]
* [[C/Biblioteka_standardowa/STL/String/Resize|resize]]

0 komentarzy