Biblioteka standardowa

Jest to zbiór bibliotek zapewniający podstawową funkcjonalność językowi C++. Rozszerza go o często przydatne funkcje, klasy, algorytmy; zapewnia integracje z systemem operacyjnym. Można wyróżnić trzy podstawowe grupy w bibliotece standardowej:

Biblioteka standardowa C

Zbiór funkcji i stałych dostętpnych w języku C, jest ona zebrana w kilku plikach nagłówkowych:


Strings library dostarcza klasę basic_string, z której wywodzi się string (char) i wstring (w_char). Służy do łatwej obsługi ciągów znaków.

Input/Output Stream Library

Iostream to zorientowana obiektowo biblioteka C++ pozwalająca działać na tak zwanych strumieniach. Ich zadaniem jest wykonywanie operacji wejścia/wyjścia m.in. na plikach lub terminalu.

Standard Template Library

STL to zbiór szablonów umożliwiających między innymi operacje na wektorach, listach, kolejkach, łańcuchach znaków.

Iostream

 • 2014-01-13 21:08
 • 11 komentarzy
 • 31289 odsłon

Cctype

 • 2009-04-13 11:34
 • 0 komentarzy
 • 5172 odsłony

Cassert

 • 2008-12-21 13:08
 • 0 komentarzy
 • 4265 odsłon

Time.h

 • 2007-12-19 23:43
 • 0 komentarzy
 • 1386 odsłon

Cstdio

 • 2018-01-21 21:01
 • 0 komentarzy
 • 16995 odsłon

0 komentarzy