Biblioteka standardowa

Kooba

Jest to zbiór bibliotek zapewniający podstawową funkcjonalność językowi C++. Rozszerza go o często przydatne funkcje, klasy, algorytmy; zapewnia integracje z systemem operacyjnym. Można wyróżnić trzy podstawowe grupy w bibliotece standardowej:

Biblioteka standardowa C

Zbiór funkcji i stałych dostętpnych w języku C, jest ona zebrana w kilku plikach nagłówkowych:

Strings library dostarcza klasę basic_string, z której wywodzi się string (char) i wstring (w_char). Służy do łatwej obsługi ciągów znaków.

Input/Output Stream Library

Iostream to zorientowana obiektowo biblioteka C++ pozwalająca działać na tak zwanych strumieniach. Ich zadaniem jest wykonywanie operacji wejścia/wyjścia m.in. na plikach lub terminalu.

Standard Template Library

STL to zbiór szablonów umożliwiających między innymi operacje na wektorach, listach, kolejkach, łańcuchach znaków.

Iostream

 • 2009-08-30 18:20
 • 10 komentarzy
 • 22895 odsłon

Cctype

 • 2009-04-13 11:34
 • 0 komentarzy
 • 3855 odsłon

Cassert

 • 2007-12-20 00:37
 • 0 komentarzy
 • 2968 odsłon

Time.h

 • 2007-12-19 23:43
 • 0 komentarzy
 • 496 odsłon

Cstdio

 • 2005-12-29 10:33
 • 0 komentarzy
 • 12607 odsłon

0 komentarzy