Capacity

quetzalcoatl

std::string::capacity

Opis

size_t capacity() const;

Pozwala sprawdzić, ile dany kontener aktualnie rezerwuje miejsca na przechowywanie elementów.

Warto zauważyć, że kontener może utrzymywać więcej miejsca niżby tego wymagała jego obecna zawartość.

Zwraca
<dl><dt></dt><dd>rozmiar wewnętrznego bufora, w elementach</dd></dl>

Przykład

#include <iostream>
#include <string>

int main()
{
  using namespace std;

  string ala("Ala ma kota");
  cout << ala.capacity() << endl;

  ala.clear();
  cout << ala.capacity() << endl;

  ala = "Ala ma kota, a kot ma mysz";
  cout << ala.capacity() << endl;

  ala.clear();
  cout << ala.capacity() << endl;
}

Zobacz też:

0 komentarzy