Capacity

quetzalcoatl

std::[[C/Biblioteka_standardowa/STL/String|string]]::capacity

Opis

```cpp size_t capacity() const; ```

Pozwala sprawdzić, ile dany kontener aktualnie rezerwuje miejsca na przechowywanie elementów.

Warto zauważyć, że kontener może utrzymywać więcej miejsca niżby tego wymagała jego obecna zawartość.

Zwraca
<dl><dt></dt><dd>rozmiar wewnętrznego bufora, w elementach</dd></dl>

Przykład

```cpp #include <iostream> #include <string>

int main()
{
using namespace std;

string ala("Ala ma kota");
cout << ala.capacity() << endl;

ala.clear();
cout << ala.capacity() << endl;

ala = "Ala ma kota, a kot ma mysz";
cout << ala.capacity() << endl;

ala.clear();
cout << ala.capacity() << endl;

}

<b>Zobacz też:</b>
* [[C/Biblioteka_standardowa/STL/string/length]]
* [[C/Biblioteka_standardowa/STL/string/max_size]]
* [[C/Biblioteka_standardowa/STL/string/reserve]]
* [[C/Biblioteka_standardowa/STL/string/resize]]
* [[C/Biblioteka_standardowa/STL/string/size]]

0 komentarzy