Algorithm

Coldpeer

Biblioteka Algorithm zawiera wiele funkcji z zaimplementowanymi algorytmami, dostępna w języku C++

Artykuł został umieszczony na liście [[Zalazki artykulow|Zalążków artykułów]]. Jeżeli możesz rozbuduj go!

Funkcje składowe

* [[C/accumulate]] * [[C/adjacent_difference]] * [[C/adjacent_find]] * [[C/binary_search]] * [[C/copy]] * [[C/copy_backward]] * [[C/copy_n]] * [[C/count]] * [[C/count_if]] * [[C/equal | equal]] * [[C/equal_range]] * [[C/fill]] * [[C/fill_n]] * [[C/find]] * [[C/find_end]] * [[C/find_first_of]] * [[C/find_if]] * [[C/for_each]] * [[C/generate]] * [[C/generate_n]] * [[C/includes]] * [[C/inner_product]] * [[C/inplace_merge]] * [[C/iota]] * [[C/is_heap]] * [[C/is_sorted]] * [[C/iter_swap]] * [[C/lexicographical_compare]] * [[C/lexicographical_compare_3way]] * [[C/lower_bound]] * [[C/make_heap]] * [[C/max]] * [[C/max_element]] * [[C/merge]] * [[C/min]] * [[C/min_element]] * [[C/mismatch]] * [[C/next_permutation]] * [[C/nth_element]] * [[C/partial_sort]] * [[C/partial_sort_copy]] * [[C/partial_sum]] * [[C/partition]] * [[C/pop_heap]] * [[C/power]] * [[C/prev_permutation]] * [[C/push_heap]] * [[C/random_sample]] * [[C/random_sample_n]] * [[C/random_shuffle]] * [[C/remove]] * [[C/remove_copy]] * [[C/remove_copy_if]] * [[C/remove_if]] * [[C/replace]] * [[C/replace_copy]] * [[C/replace_copy_if]] * [[C/replace_if]] * [[C/reverse]] * [[C/reverse_copy]] * [[C/rotate]] * [[C/rotate_copy]] * [[C/search]] * [[C/search_n]] * [[C/set_difference]] * [[C/set_intersection]] * [[C/set_symmetric_difference]] * [[C/set_union]] * [[C/sort]] * [[C/sort_heap]] * [[C/stable_partition]] * [[C/stable_sort]] * [[C/swap]] * [[C/swap_ranges]] * [[C/transform]] * [[C/unique]] * [[C/unique_copy]] * [[C/upper_bound]]
STL

Fill n

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2463 odsłony

Fill

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2921 odsłon

Swap

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 14108 odsłon

Copy

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2484 odsłony

0 komentarzy