Cctype

Zandalor

Nagłówek zawierający zbiór funkcji klasyfikujących i zmieniających pojedyncze znaki.

Funkcje

<dl> <dt>isalnum</dt><dd>Sprawdza czy znak jest alfanumeryczny.</dd> <dt>isalpha</dt><dd>Sprawdza czy znak jest alfabetyczny.</dd> <dt>iscntrl</dt><dd>Sprawdza czy znak jest znakiem kontrolnym(enter, delete, powrót karetki, itp.).</dd> <dt>isdigit</dt><dd>Sprawdza czy znak jest cyfrą.</dd> <dt>isgraph</dt><dd>Sprawdza czy znak jest graficzny.</dd> <dt>islower</dt><dd>Sprawdza czy znak jest mała literą.</dd> <dt>isprint</dt><dd>Sprawdza czy znak jest graficzny lub spacją.</dd> <dt>ispunct</dt><dd>Sprawdza czy znak jest specjalny.</dd> <dt>isspace</dt><dd>Sprawdza czy znak jest pustą przestrzenią (enter, tabulator, spacja, itp.).</dd> <dt>isupper</dt><dd>Sprawdza czy znak jest wielką literą.</dd> <dt>isxdigit</dt><dd>Sprawdza czy znak jest cyfrą heksadecymalną (A-Fa-f0-9).</dd> <dt>Tolower</dt><dd>Zamienia znak na mała literę.</dd> <dt>Toupper</dt><dd>Zamienia znak na wielką literę.</dd> </dl>

0 komentarzy