Cctype

Zandalor

Nagłówek zawierający zbiór funkcji klasyfikujących i zmieniających pojedyncze znaki.

Funkcje

<dl> <dt>[[C/isalnum]]</dt><dd>Sprawdza czy znak jest alfanumeryczny.</dd> <dt>[[C/isalpha]]</dt><dd>Sprawdza czy znak jest alfabetyczny.</dd> <dt>[[C/iscntrl]]</dt><dd>Sprawdza czy znak jest znakiem kontrolnym(enter, delete, powrót karetki, itp.).</dd> <dt>[[C/isdigit]]</dt><dd>Sprawdza czy znak jest cyfrą.</dd> <dt>[[C/isgraph]]</dt><dd>Sprawdza czy znak jest graficzny.</dd> <dt>[[C/islower]]</dt><dd>Sprawdza czy znak jest mała literą.</dd> <dt>[[C/isprint]]</dt><dd>Sprawdza czy znak jest graficzny lub spacją.</dd> <dt>[[C/ispunct]]</dt><dd>Sprawdza czy znak jest specjalny.</dd> <dt>[[C/isspace]]</dt><dd>Sprawdza czy znak jest pustą przestrzenią (enter, tabulator, spacja, itp.).</dd> <dt>[[C/isupper]]</dt><dd>Sprawdza czy znak jest wielką literą.</dd> <dt>[[C/isxdigit]]</dt><dd>Sprawdza czy znak jest cyfrą heksadecymalną (A-Fa-f0-9).</dd> <dt>[[C/tolower]]</dt><dd>Zamienia znak na mała literę.</dd> <dt>[[C/toupper]]</dt><dd>Zamienia znak na wielką literę.</dd> </dl>

0 komentarzy