Cstring

Kooba

Biblioteka służąca do obsługi łańcuchów w językach C/C++.

Funkcje

<dl> <dt>Memchr</dt><dd>Szuka znaku w buforze.</dd> <dt>Memcmp</dt><dd>Porównuje dwa bufory.</dd> <dt>Memcpy</dt><dd>Kopiuje bajty z jednego bufora do drugiego.</dd> <dt>memmove</dt><dd>Kopiuje bajty z jednego bufora do drugiego.</dd> <dt>Memset</dt><dd>Wypełnia bufor określonymi znakami.</dd> <dt>Strcat</dt><dd>Łączy łańcuchy.</dd> <dt>Strchr</dt><dd>Szuka znaku w łańcuchu.</dd> <dt>Strcmp</dt><dd>Porównuje dwa łańcuchy.</dd> <dt>Strncmp</dt><dd>Porównuje nie więcej niź ustaloną liczbę znaków w dwóch łańcuchach.</dd> <dt>Strcoll</dt><dd>Porównuje dwa łańcuchy używając okreslonych ustawień.</dd> <dt>Strcpy</dt><dd>Kopiuje łańcuch.</dd> <dt>Strcspn</dt><dd>Przeszukuje łańcuch pod kątem wystąpienia okreslonych znaków.</dd> <dt>Strerror</dt><dd>Zwraca wskaźnik do łańcucha z komunikatem o błędzie.</dd> <dt>Strlen</dt><dd>Zwraca długość łańcucha.</dd> <dt>Strncat</dt><dd>Dołącza podciąg do łańcucha.</dd> <dt>Strncmp</dt><dd>Porównuje określone znaki łańcuchów.</dd> <dt>Strncpy</dt><dd>Kopiuje znaki z jednego łańcucha do drugiego.</dd> <dt>strpbrk</dt><dd>Przeszukuje łańcuch.</dd> <dt>Strrchr</dt><dd>Szuka ostatniego wystąpienia danego znaku w łańcuchu.</dd> <dt>Strspn</dt><dd>Zwraca długość łańcucha złożonego ze znaków wystepujących w obu łańcuchach.</dd> <dt>Strstr</dt><dd>Szuka podciągu.</dd> <dt>strtok</dt><dd>Częściowo czyści łańcuch jeżeli wzorzec jest znaleziony.</dd> <dt>strxfrm</dt><dd>Przekształca łańcuch używając podanego wzorca.</dd> </dl>

Memset

 • 2006-08-17 02:27
 • 0 komentarzy
 • 1540 odsłon

Memcpy

 • 2006-08-17 02:13
 • 2 komentarzy
 • 1489 odsłon

Strncat

 • 2006-08-15 09:51
 • 0 komentarzy
 • 1133 odsłony

Strrchr

 • 2006-08-15 09:33
 • 0 komentarzy
 • 957 odsłon

Strncmp

 • 2006-08-15 09:16
 • 0 komentarzy
 • 985 odsłon

Strchr

 • 2006-08-14 13:55
 • 0 komentarzy
 • 1353 odsłony

Strncpy

 • 2006-07-11 00:35
 • 0 komentarzy
 • 1036 odsłon

Strcat

 • 2006-04-17 20:24
 • 2 komentarzy
 • 1695 odsłon

Strlen

 • 2006-04-16 23:38
 • 3 komentarzy
 • 1659 odsłon

Strcpy

 • 2006-04-16 23:26
 • 1 komentarz
 • 2774 odsłony

0 komentarzy