Cstring

Biblioteka służąca do obsługi łańcuchów w językach C/C++.

Funkcje

 • Memchr - Szuka znaku w buforze.
 • Memcmp - Porównuje dwa bufory.
 • Memcpy - Kopiuje bajty z jednego bufora do drugiego.
 • memmove - Kopiuje bajty z jednego bufora do drugiego.
 • Memset - Wypełnia bufor określonymi znakami.
 • Strcat - Łączy łańcuchy.
 • Strchr - Szuka znaku w łańcuchu.
 • Strcmp - Porównuje dwa łańcuchy.
 • Strncmp - Porównuje nie więcej niż ustaloną liczbę znaków w dwóch łańcuchach.
 • Strcoll - Porównuje dwa łańcuchy używając określonych ustawień.
 • Strcpy - Kopiuje łańcuch.
 • Strcspn - Przeszukuje łańcuch pod kątem wystąpienia określonych znaków.
 • Strerror - Zwraca wskaźnik do łańcucha z komunikatem o błędzie.
 • Strlen - Zwraca długość łańcucha.
 • Strncat - Dołącza podciąg do łańcucha.
 • Strncmp - Porównuje określone znaki łańcuchów.
 • Strncpy - Kopiuje znaki z jednego łańcucha do drugiego.
 • Strpbrk - Przeszukuje łańcuch.
 • Strrchr - Szuka ostatniego wystąpienia danego znaku w łańcuchu.
 • Strspn - Zwraca długość łańcucha złożonego ze znaków występujących w obu łańcuchach.
 • Strstr - Szuka podciągu.
 • Strtok - Częściowo czyści łańcuch jeżeli wzorzec jest znaleziony.
 • strxfrm - Przekształca łańcuch używając podanego wzorca.

Memset

 • 2006-08-17 02:27
 • 0 komentarzy
 • 4751 odsłon

Memcpy

 • 2006-08-17 02:13
 • 2 komentarzy
 • 5803 odsłony

Strncat

 • 2006-08-15 09:51
 • 0 komentarzy
 • 2377 odsłon

Strrchr

 • 2006-08-15 09:33
 • 0 komentarzy
 • 2186 odsłon

Strncmp

 • 2006-08-15 09:16
 • 0 komentarzy
 • 2480 odsłon

Strchr

 • 2006-08-14 13:55
 • 0 komentarzy
 • 3573 odsłony

Strncpy

 • 2006-07-11 00:35
 • 0 komentarzy
 • 2830 odsłon

Strcat

 • 2006-04-17 20:24
 • 2 komentarzy
 • 4787 odsłon

Strlen

 • 2006-04-16 23:38
 • 3 komentarzy
 • 5265 odsłon

Strcpy

 • 2006-04-16 23:26
 • 1 komentarz
 • 7693 odsłony

0 komentarzy