Strerror

ceer
char *strerror(int errnum);

<justify>Zwraca wskaźnik do (zależnego od implementacji) tekstu komunikatu odpowiadającego błędowi o numerze errnum. Numer wspomnianego błędu powiązany jest ze zmienną Errno. Implementacja tej funkcji używana jest w funkcji wyświetlającej błąd na standardowe wyjście błędów: Perror. <font color="darkred">W aplikacjach wielowątkowych wskazane jest użycie funkcji Strerror r, ponieważ jest ona bezpieczniejsza.</span></justify>

Przykład

```c #include <stdio.h>

int main(int argc, char* argv[])
{
FILE *plik;

plik = fopen ("clients.dat", "r");  /* otworzenie pliku do odczytu */
if ( !plik ) {  /* w przypadku, gdy nie udało się otworzyć pliku... */
   fprintf (stderr, "Blad przy otwieraniu pliku: %s", strerror(errno));  /*... wyświetla błąd */
   return 1;
}

/* {operacje na pliku} */

fclose (plik);  /* zamknięcie pliku */
return 0;

}

W przypadku niepowodzenia (plik nie zostanie otworzony z pewnych względów), funkcja wyświetli błąd w stylu:

`Blad przy otwieraniu pliku: No such file or directory`

____
<b>Zobacz też:</b>
* [[C/errno]]
* [[C/perror]]
* [[C/strerror_r]]
* [[C/clearerr]]
* [[C/stderr]]

0 komentarzy