Strlen

pro3dor
size_t strlen(const char * str);

Sprawdza długość łańcucha str.
Zlicza ilość znaków wchodzących w skład ciągu, nie wliczając znaku null.

Parametry:<dl><dt>str</dt><dd>Łańcuch znaków.</dd></dl>Zwracana wartość:
Zwraca długość łańcucha str.

Przykład

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
   unsigned len = strlen("tekst");
   printf("%u\n", len);// program wyświetli: 5
   len = strlen("\0tekst");
   printf("%u\n", len);// program wyświetli: 0
   return 0;
}

Wersja Unicode:

size_t wcslen(const wchar_t *s);

Zobacz też:

3 komentarzy

@adf88: że tak spytam, po co pozamieniałeś te wszystkie kody z C++ na C?

Jeszcze powinienes dopisac, ze zlicza do magicznego znaku '\0'