Strcspn

ceer
size_t strcspn(const char* cs, const char* ct);

Funkcja zwraca długość przedrostka w tekście cs składającego się ze znaków nie występujących w ct.

Parametry:<dl><dt>cs</dt><dd>Wskaźnik na przeszukiwany łańcuch.</dd><dt>ct</dt><dd> Wskaźnik na łańcuch zliczanych znaków ct</dd></dl>Zwracana wartość:
Zwraca ilość pierwszych znaków, które występują w cs, ale nie występują w ct.

Przykład

```cpp #include <stdio.h> #include <string.h>

int main ()
{
char cs[] = "fcba73"; /* przeszukiwany lancuch /
char ct[] = "1234567890"; /
lancuch zliczanych znakow */
int i;
i = strcspn (cs, ct);
printf ("Pierwsza liczba w cs jest na pozycji %d.\n", i+1);
return 0;
}

da nam na wyjściu:

`Pierwsza liczba w cs jest na pozycji 5.`

____

<b>Zobacz też:</b>
* [[C/strspn]]
* [[C/strlen]]

0 komentarzy