Strspn

ceer
size_t strspn(const char* cs, const char* ct);

Zwraca długość przedrostka w tekscie cs składającego się ze znaków występujących w ct.

Parametry:<dl><dt>cs</dt><dd>Wskaźnik na przeszukiwany łańcuch.</dd><dt>ct</dt><dd> Wskaźnik na łańcuch zliczanych znaków ct</dd></dl>Zwracana wartość:
Zwraca ilość pierwszych znaków, które występują zarówno w cs jak i w ct.

Przykład

```cpp #include <stdio.h> #include <string.h>

int main ()
{
char cs[] = "73fcba"; /* przeszukiwany lancuch /
char ct[] = "1234567890"; /
lancuch zliczanych znakow */
int i;
i = strspn (cs, ct);
printf ("Dlugosc poczatkowej liczby wynosi %d\n", i);
return 0;
}

da nam na wyjściu:

`Dlugosc poczatkowej liczby wynosi 2`

____

<b>Zobacz też:</b>
* [[C/strcspn]]
* [[C/strlen]]

0 komentarzy