Strrchr

adf88
char *strrchr(const char *str, int c);

Szuka ostatniego znaku c w łacuchu str.
Łańcuch str jest przeszukiwany do momentu natrafienia na pierwszy znak null.

Parametry:<dl><dt>str</dt><dd>Wskaźnik na przeszukiwany łańcuch.</dd><dt>c</dt><dd> Szukany znak.</dd></dl>Zwracana wartość:
Zwraca wskaźnik na oststni znak c w łańcuchu str lub NULL jeśli znak nie został znaleziony.

Przykład

```c #include <stdio.h> #include <string.h>

int main()
{
char *p, str[]="ala ma kota";
p = strrchr(str, ' '); //szukamy ostatniej spacji
if(p == NULL) p = str; else p++; //ustawiamy wskaźnik na początek ostatniego wyrazu w zdaniu
printf("Ostatni wyraz w zdaniu to: %s", p);
return 0;
}

Wersja Unicode:

```c
wchar_t *wcsrchr(const wchar_t *str, wchar_t c);

Zobacz też:

0 komentarzy