Strcmp

adf88
int strcmp(const char *str1, const char *str2);

Porównuje łańcuch str1 z łańcuchem str2.
Znaki są porównywane do momentu wystąpienia różnicy lub znaku null.

Parametry:<dl><dt>str1</dt><dd>Pierwszy łańcuch znaków do porównania.</dd><dt>str2</dt><dd>Drugi łańcuch znaków do porównania.</dd></dl>Zwracana wartość:
Zwracana wartość zależy od wyniku porównania leksykograficznego:

WartośćRelacja między łańcuchami
<0str1 < str2
0str1 = str2
>0str1 > str2

Przykład

```c #include <stdio.h> #include <string.h>

int main()
{
char tekst[255];
printf("Jaka jest stolica Danii ?\n");
scanf("%s", tekst);
if(strcmp(tekst, "Kopenhaga") == 0)
printf("Dobrze !");
else
printf("Źle, prawidłowa odpowiedź to Kopenhaga !");
return 0;
}

Wersja Unicode:

```c
int wcscmp(const wchar_t *str1, const wchar_t *str2);

Zobacz też:

1 komentarz

Hmm w tekście jest {{Cat:C/Biblioteka standardowa/String.h}}, tekst jest w kategorii C, a zamiast być widocznym w kategoriach C i C/Biblioteka standardowa/String.h, jest widoczny w C i C :/