Strcoll

Czacha47

Budowa:

#include <string.h>

int strcoll(const char *cStr1, const char *cStr2);

Funkcja strcoll() porównuje łańcuch wskazywany przez cStr1 z łańcuchem wskazywanym przez cStr2. Funkcja strcoll() zwraca liczbę całkowitą o znaczeniu:

Wartość większa niż zero - cStr1 większy od cStr2
Wartość równa zero - cStr1 równy cStr2
Wartość mniejsza niż zero - cStr1 mniejszy od cStr2

Przykład:

#include "string.h"

int main(void)
{
    int iDlu;

    iDlu = strcoll("ab","aa");

    printf("%d", iDlu);//wartość powinna być większa niż 0
    getch();
    return 0;
}

Należy pamiętać, że funkcja ta porównuje wartości logiczne łańcucha, a nie jego treść. Przykładowo łańcuch ab ma większą wartość niż aa. Funkcja ta przydaje się jeśli chcemy zaprogramować listę, która będzie sortowała pozycje alfabetycznie.

0 komentarzy