Strncat

adf88
char *strncat(char *dest, const char *src, size_t maxlen);

Dołącza pierwsze maxlen znaków łańcucha src do łańcucha dest.
Znaki łańcucha src są kopiowane za ostatni znak łańcucha dest nadpisując jego znak null. Znaki są kopiowane do momontu skopiowania pierwszego znaku null lub skopiowania maxlen znaków. Jeśli długość łąńcucha src jest większa lub równa maxlen to łańcuch dest nie będzie zawierał kończącego znaku null.

Parametry:<dl><dt>dest</dt><dd>Wskaźnik do tablicy docelowej. Tablica musi pomieścić strlen(dest)+min(strlen(src), maxlen)+1 znaków.</dd><dt>src</dt><dd>Wskaźnik na łańcuch źródłowy.</dd><dt>maxlen</dt><dd>Maksymalna ilość znaków do skopiowania.</dd></dl>Zwracana wartość:
Zwraca dest.

Przykład

```c #include <stdio.h> #include <string.h>

int main()
{
char str1[255]="samo";
char str2[]="chodzik";
strncat(str1, str2, 4); //do stringa 'str1' dołączany jest string "chod"
str1[8] = '\0'; //zakańczamy łańcuch własnoręcznie
printf(str1);
}

Wersja Unicode:
```c
wchar_t *wcsncat(wchar_t *dest, const wchar_t *src, size_t maxlen);

Zobacz też:

0 komentarzy