Asctime

coffeinka
char *  asctime ( const struct tm * tmptr );

Funkcja konwertuje strukturę Tm na łańcuch. Zwracany String ma format Www Mmm dd hh:mm:ss yyyy.

Parametry:<dl><dt>tmpr</dt><dd>Wskaźnik na strukturę tm, do przekonwertowania</dd></dl>

Przykład

```cpp #include <cstdlib> #include <iostream> #include <time.h>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
time_t seku;
time(&seku);
struct tm *e;
e=localtime(&wsk_sekund);
cout<<asctime(e);
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}

<b>Zobacz też:</b>
* [[C/ctime]]
* [[C/gmtime]]
* [[C/localtime]]
* [[C/time]]
* [[C/tm]]

0 komentarzy