Clear

Coldpeer
void clear();

Metoda kasuje dotychczasową zawartość obiektu, Klasy String.

Przykład

```cpp #include <iostream> #include <string>

using namespace std;

int main()
{
string ala("Ala ma kota");
cout << ala; // "Ala ma kota"

ala.clear(); // to samo co: ala = "";
cout << ala; // ""
}

<b>Zobacz też:</b>
* [[C/erase]]

1 komentarz

Hmm.. W tekście jest {{Cat:C/Biblioteka_standardowa/STL/String}}, czemu więc nie jest on przypisany do tej kategorii?