Obiekty

Olamagato

W języku C nie ma klas, w związku z czym nie ma obiektów jako konstrukcji języka.
Obiekty można jednakże zasymulować przez wykorzystanie do tego celu struktur oraz pól będących wskaźnikami do funkcji statycznych i globalnych. W podobny sposób jest możliwe symulowanie polimorfizmu tych metod oraz umieszczanie ich w pamięci sterty za pomocą instrukcji new lub funkcji calloc()/malloc(). Dzisiaj symulacja takiego zachowania jest całkowicie zbędna z powodu istnienia języka C++ i jego zgodności z C nawet na poziomie generowanego kodu.

0 komentarzy