Resize

Coldpeer
void resize(size_type ile, char znak = '\0');

Metoda zmienia długość ciągu znaków przechowywanych w obiekcie Klasy String.

Parametry:<dl><dt>ile</dt><dd>Nowa długość ciągu znaków</dd><dt>znak</dt><dd>Jakim znakiem zapełnić nowe miejsca (po zwiększeniu rozmiaru)</dd></dl>

Przykład

#include <iostream>
#include <string>
 
using namespace std;
 
int main()
{
  string ciag("XXX");
 
  cout << "ciag ma zawartość: " << ciag; // XXX
  cout << " i liczy znaków: " << ciag.length(); // 3
 
  cout << endl;
 
  ciag.resize(5, 'y');
  cout << "ciag ma zawartość: " << ciag; // XXXyy
  cout << " i liczy znaków: " << ciag.length(); // 5 
 
  cout << endl;
 
  ciag.resize(7);
  cout << "ciag ma zawartość: " << ciag; // XXXyy
  cout << " i liczy znaków: " << ciag.length(); // 7 (z czego dwa ostatnie, to bajty zerowe (null)
 
  cout << endl;
 
  ciag.resize(2);
  cout << "ciag ma zawartość: " << ciag; // XX
  cout << " i liczy znaków: " << ciag.length(); // 2
}

Zobacz też:

0 komentarzy