Reserve

Coldpeer
void reserve(size_type ile);

Metoda rezerwuje pamięć na zawartość obiektu Klasy String. Argument ile określa, ile co najmniej znaków ma zarejestrować dla tego obiektu. Co najmniej - gdyż nie ma gwarancji na to, że pojemność będzie wynosiła dokładnie tyle, ile się poda.

Parametry:<dl><dt>ile</dt><dd>Ile znaków zarejestrować</dd></dl>

Przykład

```cpp #include <iostream> #include <string>

using namespace std;

int main()
{
string ala;
ala.reserve(100); // rezerwacja miejsca na co najmniej 100 znaków
}

<b>Zobacz też:</b>
* [[C/resize]]
* [[C/capacity]]

0 komentarzy