Long

fatalbomb

Typ zmiennych mogących przechowywać liczby całkowite 32-bitowe

long x;

0 komentarzy