Labs

Szemek
long labs (long n);

Funkcja labs() zwraca wartość bezwzględną z liczby całkowitej (typu Long), przekazanej w parametrze.

Przykład

#include <iostream>
#include <math.h>

int main()
{
  std::cout << labs(-1000); // program wyświetli: 1000
  system("pause");
}

Zobacz też:

0 komentarzy