Strerror r

ceer
int strerror_r(int errnum, char *buf, size_t n);
<justify>Implementacja funkcji o działaniu podobnym do Strerror. Niestety, wspominana funkcja strerror() nie jest bezpieczna w aplikacjach wielowątkowych, gdzie zalecane jest użycie właśnie <font color="gray">strerror_r()</span>.</justify>

Parametry:<dl><dt>errnum</dt><dd>Numer błędu (najczęściej powiązany ze zmienną Errno)</dd><dt>buf</dt><dd>Wskaźnik na łańcuch, do którego zostanie zapisana (zależna od implementacji) treść błędu o podanym numerze</dd></dl><dt>n</dt><dd>Długość tego łańcucha</dd></dl>
Zwracana wartość:
Zwraca 0 w przypadku sukcesu oraz -1 w przypadku niepowodzenia.

Przykład

#include <stdio.h>

int main(int argc, char* argv[])
{
  FILE *plik;
  char tresc[255];

  plik = fopen ("clients.dat", "r"); /* otworzenie pliku do odczytu */
  if ( !plik ) { /* w przypadku, gdy nie udało się otworzyć pliku... */
    strerror_r (errno, tresc, strlen(tresc));
    fprintf (stderr, "Blad przy otwieraniu pliku: %s", tresc); /*... wyświetla błąd */
    return 1;
  }

  /* {operacje na pliku} */

  fclose (plik); /* zamknięcie pliku */
  return 0;
}

W przypadku niepowodzenia (plik nie zostanie otworzony z pewnych względów), funkcja wyświetli błąd w stylu:

Blad przy otwieraniu pliku: No such file or directory


Zobacz też:

0 komentarzy