Perror

ceer
void perror(const char *str);

Funkcja wypisuje łańcuch tekstowy str na standardowym wyjściu błędów Stderr oraz zależny od implementacji komunikat o błędzie, odpowiadający wartości Errno, po dwukropku. Nie zwraca żadnej wartości. Cała funkcja wygląda następująco:

#include <errno.h>
 
void perror(const char *str)
{
    fprintf (stderr, "%s: %s\n", str, strerror (errno));
    return;
}

Przykład

#include <stdio.h>
 
int main(int argc, char* argv[])
{
    FILE *plik;
 
    plik = fopen ("clients.dat", "r");  /* otworzenie pliku do odczytu */
    if ( !plik ) {  /* w przypadku, gdy nie udało się otworzyć pliku... */
       perror ("Blad przy otwieraniu pliku");  /*... wyświetla błąd */
       return 1;
    }
 
    /* {operacje na pliku} */
 
    fclose (plik);  /* zamknięcie pliku */
    return 0;
}

W przypadku niepowodzenia (plik nie zostanie otworzony z pewnych względów), funkcja wyświetli błąd w stylu:

Blad przy otwieraniu pliku: No such file or directory


Zobacz też:

0 komentarzy