Perror

ceer
void perror(const char *str);

Funkcja wypisuje łańcuch tekstowy str na standardowym wyjściu błędów Stderr oraz zależny od implementacji komunikat o błędzie, odpowiadający wartości Errno, po dwukropku. Nie zwraca żadnej wartości. Cała funkcja wygląda następująco:

#include <errno.h>

void perror(const char *str)
{
    fprintf (stderr, "%s: %s\n", str, strerror (errno));
    return;
}

Przykład

```c #include <stdio.h>

int main(int argc, char* argv[])
{
FILE *plik;

plik = fopen ("clients.dat", "r");  /* otworzenie pliku do odczytu */
if ( !plik ) {  /* w przypadku, gdy nie udało się otworzyć pliku... */
   perror ("Blad przy otwieraniu pliku");  /*... wyświetla błąd */
   return 1;
}

/* {operacje na pliku} */

fclose (plik);  /* zamknięcie pliku */
return 0;

}

W przypadku niepowodzenia (plik nie zostanie otworzony z pewnych względów), funkcja wyświetli błąd w stylu:

`Blad przy otwieraniu pliku: No such file or directory`

____
<b>Zobacz też:</b>
* [[C/errno]]
* [[C/strerror]]
* [[C/strerror_r]]
* [[C/clearerr]]
* [[C/stderr]]

0 komentarzy