Perror

ceer
void perror(const char *str);

Funkcja wypisuje łańcuch tekstowy str na standardowym wyjściu błędów Stderr oraz zależny od implementacji komunikat o błędzie, odpowiadający wartości Errno, po dwukropku. Nie zwraca żadnej wartości. Cała funkcja wygląda następująco:

#include <errno.h>

void perror(const char *str)
{
  fprintf (stderr, "%s: %s\n", str, strerror (errno));
  return;
}

Przykład

#include <stdio.h>

int main(int argc, char* argv[])
{
  FILE *plik;

  plik = fopen ("clients.dat", "r"); /* otworzenie pliku do odczytu */
  if ( !plik ) { /* w przypadku, gdy nie udało się otworzyć pliku... */
    perror ("Blad przy otwieraniu pliku"); /*... wyświetla błąd */
    return 1;
  }

  /* {operacje na pliku} */

  fclose (plik); /* zamknięcie pliku */
  return 0;
}

W przypadku niepowodzenia (plik nie zostanie otworzony z pewnych względów), funkcja wyświetli błąd w stylu:

Blad przy otwieraniu pliku: No such file or directory


Zobacz też:

0 komentarzy